Välkommen till våra aktiviteter!

Kalendarium

Anmälan till samtliga aktiviteter, om inget annat anges, sker till Bittan Sergler,
tel 500 372 81, mobil 0708-137 281, e-post birgitta.sergler@telia.com
* Samarbetspartner vid aktiviteter märkta med * är Studieförbundet Vuxenskolan.

Modellbygget
i museet fortsätter.

MODELLBYGGE I MUSEET MED JÄRNVÄG OCH VÄXTHUS, Torkladan
Jan Sandh bygger på en modell över Tungelsta som det såg ut på 50-60-talet.
Var med och bygg eller bara titta på. Vi behöver fler som hjälps åt!
Kontakta Janne, mobil 070-761 72 09, om du vill delta i bygget framöver.

FORTLÖPANDE INFO
OM MÖJLIGA AKTIVITETER!

På grund av restriktionerna för coronapandemin har vi tyvärr inte möjlighet att ordna höstmarknaden som vi brukar ha i september.
Vi återkommer med info om det blir några andra aktiviteter utomhus under hösten, med begränsat deltagarantal.
Håll utkik här på hemsidan och på Facebook!