Bli medlem

Bli medlem

Ju fler vi är desto roligare blir det.

 

Välkommen som medlem!


Vill du veta mer - kontakta oss gärna!

Medlemsavgifter 2022

150 kr för ordinarie medlem och

100 kr för familjemedlem

Skriv ”Medlemsavgift” och namn när du betalar

PlusGiro: 414 17 81 – 7

Swish: 123 199 58 69