Om föreningen


Om föreningenOm föreningen

 

Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta bildades hösten 1999


Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Tungelstas trädgårdskultur.


Föreningen syfte är att bevara kunskapen om och påverka utveck­lingen i Tungelsta

 • genom att organisera kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om trädgårds­bruket,
 • genom att delta aktivt i Tungelstas planering, och
 • samla material från och dokumenterar historia och nutid för att utöka Folk & Trädgårdsmuseet i torkladan.


Du är välkommen att vara aktiv medlem och delta i något eller några av följande projekt:

 •   Samla/skänka föremål till museet (bilder, litteratur, verktyg m m)
 •   Katalogisera samlade objekt
 •   Dokumentera miljöer och föremål
 •   Delta i fortsatt utformning av Tungelsta trädgårdspark
 •   Inreda och sköta om växthuset och torkladan i parken
 •   Förverkliga idén med museum och kafé i parken
 •   Organisera kurser, utflykter och föredrag
 •   Sprida information
 •   Värva medlemmar

 

Föreningen har månadsvis aktiviteter för medlemmarna.


Du som är intresserad av att delta i föreningsarbetet - kontakta någon i styrel­sen.


Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


Vi är stolta över att idag kunna se trädgårdsparken i full blom och väldigt glada över att växthuset och torkladan redan har fyllts med många aktiviteter och människor.


Vi hoppas kunna locka och inspirera fler att bli medlemmar och verka för en blommande kultur i Tungelsta.