PersonuppgifterHantering av personuppgifter

 

Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som medlem och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, bild, e-postadress etc.
Folk & Trädgård i Tungelsta behandlar dina personuppgifter:
• när du ansöker om och betalar medlemskap i föreningen
• när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom e-post
• Föreningen arkiverar medlemslistor med namn och adress.
• När medlem vill avsäga sig medlemskap stryks personuppgift ur medlemslista.
• när vi marknadsför föreningens aktiviteter på sociala medier
• När föreningen anordnar föreläsning mm , sker  anmälan till viss person i styrelsen via sms. Personuppgiften raderas direkt efter att föreläsningen har hållits.

Föreningen Folk & Trädgård vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och behandlingen av personuppgifter sker utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.


Rätt till information om personuppgifter samt rättelse eller borttagning av personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort, sänd ett mejl till föreningens mejladress.