Folk & Trädgårdsmuséet

FOLK & TRÄDGÅRDSMUSÉET I TUNGELSTA


Välkomna till
Folk & Trädgårdsmuseet
i Tungelsta!

 

Folk & Trädgårdsmuseet är färdigt att fyllas med historia från Tungelsta under det gångna seklet.

Museet visas för grupper efter överenskommelse, kontakta Jan Sandh.

Muséet är även öppet på föreningens marknadsdagar och och vid andra större aktiviteter i torkladan, se kalendariet.
Information Jan Sandh, mobil 070-761 72 09


Muséets historia


1999 startades vår förening med en vision om att färdigställa ett museum som ska ta tillvara historien om Tungelstas trädgårdsnäring innan den försvinner helt.


2002 invigdes Tungelsta Trädgårdspark och föreningens Växthus, byggt helt av gamla delar - främst från 50-talet.
860 ideella arbetstimmar gick åt innan det var färdigt.


2004 påbörjades bygget av torkladan. Två år senare invigdes bottenvåningen. Lokala företag, föreningar och privatpersoner hade då skänkt ca 270 000 kr i form av material och arbete. Ytterligare 72 000 kr kom i form av kontantbidrag.
Här gick det åt 3 270 ideella arbetstimmar innan det var färdigt.


2008 färdigställdes ovanvåningen (museet). Det kostade ca 125 000 kr, pengar som föreningen fått in på uthyrningar och kulturbidrag (20 000 kr) från Haninge kommun.
950 ideella timmar gick åt innan allt var klart för öppnande.